Teacher Shocked... Pappu Rocked...


Posted on 2nd Jan 2015 05:08 pm by amit yadav

Sir : Akbar kaun tha ??

Pappu : Pata nahin..

SIR : Padhai ki taraf dhyan do..

Pappu : Sir  Love, Pankaj, Avinash kaun hai ??

SIR : Pata nahi..

Pappu:Apni beti ki taraf dhyan dijiye..

Teacher Shocked... Pappu Rocked...

0 Like 0 Dislike
Previous jokes Next jokes
Other jokes

Chor-Ap ye sab Sikh Kar Kya Karenge

 

जज : घर में मालिक होते हुए तूने घ

Sabki GF Hai Hamari Nahi

Sabki GF Hai Hamari Nahi

Dil Nahi Haddiya Todo

 

Kisi ka dil mat todo,dil sirf ek hota hai..

 

Unki haddiyan t

When Someone Walks On the Road

When Someone Walks On the Road

I Dont Understand This 2020

 

I Dont Understand This 2020

Sign up to write
Sign up now to share a joke with us.
Login   |   Register
Follow Us
Indyaspeak @ Facebook Indyaspeak @ Twitter Indyaspeak @ Pinterest RSSPlay Free Quiz and Win Cash