Universal Truth


Posted on 7th Apr 2020 06:14 pm by rohit kumar

 

Universal Truth

0 Like 0 Dislike
Previous jokes Next jokes
Other jokes

Patni-Namak Ke Bahane DiYa Tana

 

पत्नी खाना खाते हुए पति से..

Jiyo Aur Jeene Do

Jiyo Aur Jeene Do

Me During Lockdown And Whole Stuffs

Me During Lockdown And Whole Stuffs

Corona - exams ki taiyari nahi karni thi

 

Kya Tumne exam ki taiyari karli..

.

.

.

Me - karli

Haan Ye Karlo Pehle

 

Haan Ye Karlo Pehle

Sign up to write
Sign up now to share a joke with us.
Login   |   Register
Follow Us
Indyaspeak @ Facebook Indyaspeak @ Twitter Indyaspeak @ Pinterest RSS